Najwłaściwszą formą przekazania dokumentu tego rodzaju jest jego osobiste doręczenie naszemu tłumaczowi przysięgłemu.
Oczywiście, umożliwiamy wysyłanie dokumentów do tłumaczenia przysięgłego w formie elektronicznej poprzez e-mail, w postaci kolorowej kopii ze skanera i możliwie w najwyższej jakości, czyli maksymalnej dostępnej rozdzielczości skanera.

Wykonuję usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych i zwykłych zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych warunkach świadczenia usług.

  • Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.
  • Odpowiedzialność tłumacza ogranicza się wyłącznie do wysokości ceny zlecenia. Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez zleceniodawcę.
  • Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za ten tekst.
  • W przypadku odwołania zlecenia po zawarciu Umowy i przekazaniu tekstu do tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.
  • Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej, ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kuriera.
  • Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Jak zabezpieczamy się przed usterkami w tłumaczeniach?
Wszystkie treści redagujemy kilkakrotnie przed przekazaniem tłumaczenia do rąk zleceniodawcy. Przekłady tekstów specjalistycznych sprawdzamy przy współudziale zewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin wiedzy i nauki. W razie konieczności, przed wykonaniem tłumaczenia przysięgłego dokumentu, konsultujemy jego szczegóły u źródeł, czyli w odpowiedniej kancelarii lub urzędzie.

©2020 Anna Kielian. All rights reserved. | Polityka prywatności

Projekt i realizacjaprogressiv.pl